مراسم چکش زنی حراج باران آغاز شد

مراسم چکش زنی حراج باران آغاز شدبه گزارش خبرنگار حوزه تجسمی گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، دقایقی پیش مراسم حراج آثار خط و خوشنویسی با حضور هنرمندان و مجموعه داران در مرکز همایش‌های بین المللی رایزن آغاز شد.

در این مراسم که شهرام شکیبا ۹۴ اثر خط و نقاشی-خط را چکش می‌زند، اولین اثر که مرغ بسم الله از عبدالحسین قزوینی بود به قیمت ۳۲۰ میلیون تومان فروخته شد.

دومین اثر این مجموعه که یک قطاعی بسم الله از احمد تفرشی بود فروخته نشد و به گنجینه بازگشت.

سومین اثر که غبارنویسی آیات متعلق به محمدجعفر تبریزی بود با قیمت ۱۵۰ میلیون تومان چکش خورد.

نقاشی تصویر مولانا با خط ضیاء و نقوش اسدالله کرمانی چهارمین اثری بود که با قیمت پایه ۴۰ میلیون تومان فروخته شد.

برگی از قرآن کریم که به خط کوفی نگاشته شده بود به عنوان پنجنین اثر با قیمت ۷۰ میلیون چکش خورد.

 برگی دیگر از قرآن کریم به خط کوفی در قالب ۱۴ سطری، ششمین اثر حراج بود که فروش نرفت.

هفتمین اثر حراج قطعه خدا از شیرعلی بود که با مبلغ درج شده در کاتالوگ یعنی ۴۰ میلیون تومان چکش خورد.

هشتمین اثر متعلق به درویش عبدالمجید طالقانی بود که با قیمت ۳۲ میلیون تومان فروخته شد.

در حال تکمیل..