پلمپ مکان های فعال در انتشار کتاب قاچاق/ ادامه برخورد با متخلفان

در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛

کشف یک صحافی و انبار که در زمینه قاچاق کتاب فعالیت می کردند/ کشف و برخورد با قاچاق کتاب همچنان ادامه دارد

هومان حسن پور رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان در گفت و گو با خبرنگار حوزه ادبیات  گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره کشف کتاب های قاچاق گفت: تاکنون در دو مرحله، کتاب های قاچاق کشف شده است در مرحله نخست یک صحافی را پیدا کردند که کتاب های قاچاق را منتشر می کرد. کتاب های این صحافی که توسط گروه صیانت انجمن ناشران و کتابفروشان کشف شد به اندازه دو وانت  کتاب بود اما وقتی بیشتر جست و جو کردند به یک انبار کتاب رسیدند که به اندازه ۶ وانت  نیسان کتاب در این انبار کشف شد.

او با بیان اینکه کتاب های قاچاق در کشور چاپ می شود، بیان کرد:کتاب های قاچاق کشف شده درباره تمام موضوعات نوشته شده بودند در بین آن ها کتاب های ناشران دیگر که به صورت قاچاق منتشر می شوند و کتاب های مجاز و  غیر مجاز هم دیده می شود. قطعا کشف و برخورد با قاچاق کتاب ادامه خواهد داشت. اگر در مقطعی از سال گذشته تا کنون قاچاق کتاب مسکوت مانده بود به دلیل این بود که می خواستیم سرشاخه های قاچاق کتاب را در کشور شناسایی کنیم.

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان ادامه داد: تا زمانی که قاچاق کتاب در کشور ادامه دارد کشف و مبارزه با آن هم در انجمن ناشران و کتابفروشان ادامه خواهد داشت؛ مکان هایی که  کتاب قاچاق را منتشر می کنند با احکام قوه قضائیه به طور کامل تخلیه یا پلمپ می شوند. هماهنگی در زمینه برخورد با قاچاق کتاب با قوه قضائیه وجود دارد. اگر احکامی که برای قاچاق کتاب صادر می شود مشخص تر و جدی تر شود بازدارندگی این احکام بیشتر می شود.

انتهای پیام/