چگونه سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی را افزایش دهیم؟/ وجود زیرساخت‌های گردشگری لازمه رسیدن به متوسط جهانی است

یک کارشناس گردشگری گفت:اگر زیرساخت‌های گردشگری اعم ماشین آلات، رفتار سازمانی وکیفیت آموزش نیرو‌ها ومسائل دیگر را بهبود نبخشیم به متوسط جهانی نخواهیم رسید.

چگونه سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی را افزایش دهیم؟/ وجود زیرساخت‌های گردشگری لازمه رسیدن به متوسط جهانی استهادی عربی گل کارشناس گردشگری در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه میراث وگردشگری گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص چگونگی رشد گردشگری در تولید ناخالص داخلی کشور ورسیدن به متو سط جهانی، گفت: این هدف تحقق پیدا نمی‌کند مگر اینکه ما زیر ساخت‌های گردشگری مان ر ا به حد نرمال جهانی برسانیم به بیان دیگر پذیرایی، نحوه خدمات رسانی را در حوزه گردشگری و واحد‌های اقامتی همچنین حوزه‌های مرتبط، حتی حمل ونقل گردشگری را توسعه وبه روز رسانی کنیم.

کارشناس گردشگری کشورمان ادامه داد: اکنون استاندارد هتل‌های کشور با استاندارد‌های جهانی قابل قیاس نیست وبه حد استاندارد جهانی نرسیده است، کشور‌های همسایه مانند افغانستان در حوزه کیفیت خدمات دهی نیرو‌های گردشگری به شدت در حال پیشرفت هستند وبه شدت کار می‌کنند.

او افزود: سال‌ها پیش زمانی که به نقطه‌ی گردشگری کشور افغانستان برای گردش سفر کردام، بین دو نفر از مردم آن کشور نزاعی رخ داده بود و آن دو فرد افغانی زمانی که من را که به عنوان توریست و یک گردشگر و غریبه مشاهده کردند سریع دعوا خود را تمام و خیر مقدم گفتند و تا لحظه آخر هیچ عکس العملی نشان ندادند تا ما آن جا را ترک کردیم.

عربی گل بیان کرد: اگر زیرساخت‌های اولیه گردشگری را درست نکنیم اعم از ابنیه، تجهیزات، ماشین آلات وهمچنین خود رفتار سازمانی در فتار‌های آموزشی برای نیرو‌ها تحقق پیدا نکند کشورمان در زمینه صنعت گردشگری رشد نمی‌یابد.

او گفت: اگر مسئولان دربوق وکرنا کنند که صنعت گردشگری را رونق خواهیم داد، اما هیچ اقدم اساسی و اجرایی برندارند، البته خوشبختانه قدمی در موسسات و مراکز آموزشی در حوزه هتلداری فعالیت‌های انجام شده است که این خبر خیلی خوبی است که این اقدام باید در زمان‌های قبل انجام می‌شده است.

مدرس فعال در حوزه گردشگری گفت: در کنار نیروی انسانی که آموزش می‌دهیم باید تجهیزات، ابنیه و استاندارد‌های جهانی برای کلیه خدمات گردشگری کشور را رعایت کنیم اگر کیفیت خدمات رسانی پایین باشد که متاسفانه می‌بینیم که برخی از افراد با رابطه و رانت استاندارد هتل پنج ستاره را می‌گیرند و با رابطه یک آژانس بزرگ ایجاد می‌کنند.

او ادامه داد: خب این خوب نیست باید استاندارد‌ها وکیفیت خدمات رسانی رعایت شوند تا صحبت‌هایی که در زمینه رشد وتوسعه سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی کشو، اجرا شود واین اقدامات انجام گرفته شده در بهبود صنعت گردشگری نباید مسکنی عمل شود به عبارت دیگر نباید این اقدامات برای یک بازه زمانی خاص باشد.

هادی عربی گل افزود: کشورمان اگر می‌خواهد درصنعت گردشگری توسعه یابد و ماندگار شود باید فعالیت‌ها و اقدامات بیشتری را در این حوزه برای بهبود اوضاع انجام دهد و زیر ساخت‌های گردشگری را قوی تر و بهتر کند.

کارشناس گردشگر‌ی کشور مطرح کرد: خوشبختانه با وزارت خانه شدن ارتباط بین نهاد‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری با وزارت خانه بیشتر خواهد شد و به راحتی می‌تواند اقدامات موثر انجام داد، به شرطی که از مشاوران خوب برای بهبود اوضاع گردشگری استفاده و از این پتانسیل‌های گر دشگری در این ارتباطات بیشتری بهره برده شود.

او ادامه داد: به عبارتی دیگر سازمان شهرداری اگر می‌خواهد مجوزی دهد با هماهنگی مستقیم میراث باشد همچنین آموزش و پرورش اگر قصد دارد که آموزشی برای ارتقا کیفیت نیرو‌های گردشگری آموزشی دهد باهماهنگی وزارت میراث فرهنگی باشد، اگر توسعه در صنعت خودرو‌های گردشگری ایجاد شودبا هماهنگی میراث باشد این مسائل همگی مرتبط هستند که با وزارت شدن میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به این موضوع کمک خواهد شد.

انتهای پیام/